General conditions

Welkom bij Privé-sauna A Beauty Well .
A Beauty Well biedt u privé-sauna (2 units), wellness arrangementen & massages, beauty-behandelingen, afslankingproducten Kyalin met begeleiding, sieraden & accessories.

Algemene voorwaarden Privé-sauna A Beauty Well

Deze Algemene voorwaarden (punt 1 tot en met punt 9) zijn van toepassing op alle reservaties en hebben als doel de modaliteiten en de gebruiksvoorwaarden te bepalen  voor de klanten van de faciliteiten van Privé-sauna A Beauty Well, Willem Eggerickxstraat 43   1560 Hoeilaart hierna kortweg A Beauty Well genoemd en uitgebaat door BB Horeca Consultancy Bvba (BE 0813.225.135) gevestigd op hetzelfde adres en verhuurder van de accommodatie.
Onder “klant” wordt verstaan de meerderjarige persoon die voor een zekere tijd en tegen een bepaalde prijs een sauna-unit van A Beauty Well reserveert en hierdoor het persoonlijk genotsrecht van deze ruimte huurt.

Een reservatie bij A Beauty Well  impliceert automatisch en van rechtswege uw akkoord met de toepassing en het naleven van deze Algemene voorwaarden en huisregels.
Deze zijn consulteerbaar on-line op de website www.a-beauty-well.be  en aan de ontvangstbalie.

       1. reserveringswijzen

sauna Unit 1 (met zwembad) en sauna Unit 2 (zonder zwembad) kan u op volgende wijze reserveren:
      ° telefonisch op het nummer 02/305.02.02 *
      ° via mail: info@a-beauty-well.be
      ° via de online agenda op onze website www.a-beauty-well.be
      ° aan onze ontvangstbalie *

Wellness arrangementen of combipakketten “sauna + wellness” kan u als volgt reserveren:
       ° telefonisch op het nummer 02/305.02.02 *
       ° via mail: info@a-beauty-well.be
       ° aan onze ontvangstbalie *

* U kan ons telefonisch bereiken of aan de ontvangstbalie komen van dinsdag tot en met zondag tussen 9u-20u. Buiten deze uren vragen wij u ons per mail te contacteren.

       2. (online) betaling reservatiewaarborg

Na elke reservatie ontvangt u een bevestigingsmail met daarin een link om online de reservatiewaarborg te betalen. Dit kan met Bancontact/Mister Cash, Mastercard, iDeal en Visa. U hebt wel uw kaartlezer nodig. Deze reservatiewaarborg dient binnen de 2uren na reservatie te worden betaald om te vermijden dat de reservatie automatisch wordt geannuleerd zonder compensatie en de uren opnieuw beschikbaar gesteld.
Uw reservatie wordt door A Beauty Well als definitief weerhouden na effectieve ontvangst van de reservatiewaarborg die 50% van het boekingsbedrag bedraagt (ook van toepassing op Last Minute boekingen). Bij reservatie ter plaatse dient de reservatiewaarborg aan de ontvangstbalie te worden betaald.
De reservatiewaarborg dient in elk geval betaald te zijn voor de aanvang van de sessie.
De klant die de saunasessie reserveert is aansprakelijk tegenover A Beauty Well.

        3. annulering of wijziging reservatie

Reservatiewaarborgen worden niet terugbetaald behalve indien A Beauty Well in geval van overmacht wegens technisch defect de reservatie dient te annuleren.
Een tijdige annulering of wijziging van de gemaakte afspraak dient minimum 48 uren voor het gereserveerde uur telefonisch of per mail te gebeuren zodat de betaalde reservatie-waarborg gebruikt kan worden voor een nieuwe boeking binnen de 6 maanden na nnulering.
Bij laattijdige annulering op minder dan 48 uren voor het gereserveerde uur of bij het niet komen opdagen op de afspraak blijft de betaalde reservatiewaarborg definitief en onherroepelijk verworven door A Beauty Well bij wijze van vergoeding voor gemaakte administratieve kosten en forfaitaire winstdervingvergoeding. Tevens zal het resterende saldo van het boekingsbedrag aan de klant aangerekend worden.
A Beauty Well behoudt zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren indien volgens de databank van A Beauty Well de klant bij een vorige saunasessie zonder verwittiging niet is komen opdagen en deze niet integraal heeft betaald.

         4. cadeaubonnen A Beauty Well

Deze cadeaubonnen zijn steeds verkrijgbaar en 6 maanden geldig vanaf de datum van aankoop.
Bij niet-nakomen van de afspraak of bij laattijdige annulering van de reservatie door de klant op minder dan 48u van het gereserveerde uur, vervalt de waarde van de cadeaubon. Cadeaubonnen kunnen niet aangewend worden voor promoties.

         5. A Beauty Well “VIP CARD”

Dit is een spaarkaart voor onze beauty-afdeling met een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de uitgiftedatum. Na elke schoonheidsbehandeling of aankoop van cosmeticaproducten, afslankingsproducten, sieraden & accessoires die niet in promotie zijn, wordt er 10% van het bedrag op uw VIP CARD geschreven. Een volle VIP CARD (na 10 noteringen) kan u als betaalmiddel bij uw 11de bezoek of aankoop gebruiken.

         6. Cadeaubox/Bongo

A Beauty Well werkt samen met Cadeaubox/Bongo voor massage en privé-sauna (Unit 2).
Met de geactiveerde cadeaubon uit de Cadeaubox/Bongo kan u telefonisch of per mail op basis van beschikbaarheid reserveren van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9u-19u maar is niet geldig tijdens weekends en schoolvakanties (uitgezonderd de zomervakantie) en op feestdagen. Upgrades zijn niet mogelijk.

         7. promoties en kortingen

Speciale aanbiedingen en promoties van A Beauty Well zijn beperkt in de tijd en slechts geldig zolang de voorraad strekt en zijn niet combineerbaar met eventuele andere kortingen.

          8. betalingen met bankkaarten of creditcards

Bij betalingen van minder dan 20 € wordt een transactietoeslag van 0,50 € aangerekend.

          9. huisregels A Beauty Well

Deze huisregels gelden voor alle klanten en gebruikers en zijn opgesteld om de hygiëne, veiligheid, orde en rust in de accommodatie te waarborgen met als doel eenieder een aangenaam en comfortabel verblijf in A Beauty Well te verzekeren.
De directie kan bij het niet-naleven van deze huisregels, dronkenschap, ordeverstoring en aanstootgevend gedrag per direct de klanten en gebruikers de toegang tot A Beauty Well ontzeggen of hen uit het complex verwijderen met eventuele opleg van een vergoeding van 100€.
Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd.
De directie van A Beauty Well heeft het recht personen te weigeren om welke reden ook.
A  Beauty Well behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde de saunabeurt te beëindigen wegens niet-naleving van de huisregels, zonder terugbetaling of vergoeding in nature van het niet-genoten deel.
De klant die de reservatie uitvoert wordt door A Beauty Well onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor alle schade en schulden met betrekking op de saunasessie ongeacht of deze voortspruiten uit eigen fout of fout van derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

– klanten en gebruikers zijn verplicht om aanwijzingen van het personeel van A Beauty Well onmiddellijk op te volgen;

– het is de verplichting van de klant en gebruikers om de deur van de saunaruimte te vergrendelen. Het personeel van A Beauty Well heeft steeds het recht om de saunaruimte te betreden tijdens de duur van de sessie bij mogelijk gevaar, zelfs indien de klant of gebruikers hier niet mee instemmen.

– A Beauty Well behoudt zich het recht voor om per saunabeurt de identiteitskaart van de klant op te vragen en in te scannen.

– A Beauty Well garandeert en respecteert de privacy van zijn klanten en gebruikers wiens gegevens niet worden vrijgegeven aan derden.

– saunaverhuring vanaf 18u zijn altijd met een Arrangement

– fles Cava te reserverven, naargelang de dagen, dus ook op weekdagen

– voor het in gebruik nemen van de sauna-unit is iedereen verplicht eerst te douchen.

– verplicht gebruik van handdoeken op de zit- en ligbanken en van badslippers die gratis ter beschikking worden gesteld bij elk saunabezoek.

– personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten .

– raadpleeg vooraf uw arts bij zwangerschap, suikerziekte of hart- en vaatproblemen.

– het is ten strengste  verboden om massage olie te gebruiken in de accommodatie of om eigen producten toe te voegen aan de jacuzzi of het zwembad. Indien dit toch gebeurt zullen de reinigingskosten en de sluitingsuren aan de klant worden aangerekend.

– de accommodatie in een nette staat bij uw aankomst; gelieve ze eveneens netjes achter te laten bij uw vertrek.

– huisdieren zijn  niet toegelaten.

– er geldt een rookverbod in het ganse sauna-en wellnesscomplex. Op het buitenterras van Sauna Unit 1 is een asbak voorzien.

– kinderen onder de 18 jaar dienen permanent onder toezicht te blijven van minstens één volwassen persoon.

– het is verboden in het zwembad te duiken (Unit 1).

– gebruik van eigen spelmateriaal in het zwembad (Unit 1) is verboden.

– wees energiebewust: sluit na gebruik het deksel van de jacuzzi (Unit 1) en de deuren van de verwarmde ruimten.

– het is verboden eigen dranken en/of snacks te verbruiken in het complex. In elke sauna Unit staat een minibar met dranken aan gangbare tarieven. Snacks kunnen telefonisch  worden besteld. Deze drank en snacks mogen niet verbruikt worden in de Finse sauna, tropische regendouche, jacuzzi,  stoomcabine, infraroodcabine  of zwembad. Overvloedig gebruik van alcohol is verboden.

– het is niet toegestaan eigen geluidsapparatuur of verboden middelen te gebruiken in het complex.

– respecteer de rust van onze buren en de andere klanten en gebruikers. Na 22u wordt de stilte aan het buitenzwembad bewaard (Unit1).

– op het einde van de door de klant gehuurde periode dienen alle personen  tijdig de sauna unit te verlaten zodat deze kan gereinigd worden voor de volgende klant. Bij het laattijdig verlaten van de sauna- unit wordt de klant 20 € per begonnen kwartier aangerekend. Bij het te laat komen of vroeger vertrekken wordt er geen vermindering toegestaan.

– als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door A Beauty Well ter beschikking gestelde faciliteiten waarover bij het begin van de sessie de nodige uitleg wordt verstrekt. A Beauty Well is niet aansprakelijkheid voor lichamelijke ongevallen of materiële schade veroorzaakt door een foutief of onvoorzichtig gebruik van de accommodatie door de klant of gebruikers. A Beauty Well kan bijgevolg  hiervoor niet in gebreke worden gesteld noch schadevergoeding verschuldigd zijn met  uitzondering van de schade veroorzaakt door fouten van of gebreken aan de installaties van A Beauty Well .

  instellingen van de apparatuur worden door de klant of gebruikers niet gewijzigd. Wij verzoeken iedereen de accommodatie op een verantwoorde manier te gebruiken. De klant en gebruikers hebben een onmiddellijke meldingsplicht indien zij een gevaar of een gebrek aan de installaties vaststellen tijdens de saunasessie.   

– wanneer de klant of gebruikers schade veroorzaken zijn zij verplicht dit onverwijld te melden en de schadeherstelling te  vergoeden. Schade die tijdens de gebruiksperiode wordt toegebracht aan de faciliteiten of goederen zal verhaald worden op de klant. Wanneer door deze schade de sauna-unit dient gesloten te worden of niet meer 100% kan functioneren zal aan de klant vanaf de dag waarop de schade werd veroorzaakt tot en met de dag van de herstelling een schadevergoeding  van 500€ per dag aangerekend worden wegens inkomstenderving. De klant die de reservatie maakte is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en schulden die voortvloeien uit deze reservatie, ongeacht of deze voortspruiten uit eigen fout of fout van derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

– A Beauty Well is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging aan of het verlies van persoonlijke bezittingen van de klanten en gebruikers.

– het door de klant nog verschuldigde saldo aan A Beauty Well, na aftrek van de reserverings waarborg, dient met de consumpties en snacks  te worden betaald aan de ontvangstbalie aan het einde van de saunabeurt of van de verzorging en dit alvorens het complex te verlaten. Ingeval van niet-betaling zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een  interest van 12% verschuldigd zijn vanaf de verbruiksdatum evenals een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag.

– het gebruik van de gratis parking is voor eigen risico en toegestaan voor de duur van het saunabezoek of behandeling.

– gegronde klachten of suggesties kunnen mondeling aan de ontvangstbalie, telefonisch of via mail aan de directie van A Beauty Well overgemaakt worden.

– deze Algemene voorwaarden – Huisregels zijn van kracht sinds 25 juni 2015.

Op al onze rechtsverhoudingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
Voor geschillen tussen A Beauty Well en de klant zijn exclusief de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.